The Fisherman's Path / 24" x 24" / 2019
The Fisherman's Path / 24" x 24" / 2019
Not Through Theory / 48" x 48" / 2019 / SOLD
Not Through Theory / 48" x 48" / 2019 / SOLD
Angle Of Refraction / 30" x 40" / 2019
Angle Of Refraction / 30" x 40" / 2019
Only Halfway / 20" x 48" / 2019
Only Halfway / 20" x 48" / 2019
Photonic II / 10" x 10" / 2019
Photonic II / 10" x 10" / 2019
Photonic I / 10" x 10" / 2019
Photonic I / 10" x 10" / 2019
Non-Conceptual / 36" x 36" / 2019 / SOLD
Non-Conceptual / 36" x 36" / 2019 / SOLD
Swinging For Steelhead / 20" x 30" / 2019
Swinging For Steelhead / 20" x 30" / 2019
Cold Therapy / 48" x 48" / 2019
Cold Therapy / 48" x 48" / 2019
Surface Level / 10" x 22" / 2018
Surface Level / 10" x 22" / 2018
Through The Looking Glass / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Through The Looking Glass / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Mostly Water / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Mostly Water / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Shadow Of Pamola / 10" x 10" / 2018
Shadow Of Pamola / 10" x 10" / 2018
A Good Presentation / 6" x 6" / 2017
A Good Presentation / 6" x 6" / 2017
After The Last Cast / 36" x 48" / 2018
After The Last Cast / 36" x 48" / 2018
Humanity Of The Body / 6" x 6" / SOLD
Humanity Of The Body / 6" x 6" / SOLD
Sparkling Surface / 10" x 10" / SOLD
Sparkling Surface / 10" x 10" / SOLD
Water Form / 18" x 18" / SOLD
Water Form / 18" x 18" / SOLD
Lightly Held / 24" x 24" / 2017 / SOLD
Lightly Held / 24" x 24" / 2017 / SOLD
Light Headed / 20" x 30" / SOLD
Light Headed / 20" x 30" / SOLD
Watermark / 24" x 48" / SOLD
Watermark / 24" x 48" / SOLD
58˚ / 6" x 6" / SOLD
58˚ / 6" x 6" / SOLD
High Water, Grand Lake Stream / 20" x 48" / 2017
High Water, Grand Lake Stream / 20" x 48" / 2017
Playing The Fish, Grand Lake Stream / 20" x 30" / 2018 / SOLD
Playing The Fish, Grand Lake Stream / 20" x 30" / 2018 / SOLD
Water Wings / 8" x 10" / SOLD
Water Wings / 8" x 10" / SOLD
Leaving The Familiar / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Leaving The Familiar / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Freshwater Free Style / 4" x 12" / 2017
Freshwater Free Style / 4" x 12" / 2017
Unconscious Energy / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Unconscious Energy / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Breath / 10" x 22" / 2017 / SOLD
Breath / 10" x 22" / 2017 / SOLD
Wading For Spring / 4" x 4" / 2015 / SOLD
Wading For Spring / 4" x 4" / 2015 / SOLD
McKenzie River / 10" x 22" / 2017
McKenzie River / 10" x 22" / 2017
Delivery Man / 5" x 7" / 2017 / SOLD
Delivery Man / 5" x 7" / 2017 / SOLD
About Life / 4" x 4" / 2015
About Life / 4" x 4" / 2015
Eden Is The Moment / 36" x 48" / 2017 / SOLD
Eden Is The Moment / 36" x 48" / 2017 / SOLD
Life In Movement / 24" x 36" / 2017 / SOLD
Life In Movement / 24" x 36" / 2017 / SOLD
Enlighten / 5" x 7" / 2015 / SOLD
Enlighten / 5" x 7" / 2015 / SOLD
Art Of The Pickup / 8" x 10" / 2017 / SOLD
Art Of The Pickup / 8" x 10" / 2017 / SOLD
The Fisherman's Path / 24" x 24" / 2019
The Fisherman's Path / 24" x 24" / 2019
Not Through Theory / 48" x 48" / 2019 / SOLD
Not Through Theory / 48" x 48" / 2019 / SOLD
Angle Of Refraction / 30" x 40" / 2019
Angle Of Refraction / 30" x 40" / 2019
Only Halfway / 20" x 48" / 2019
Only Halfway / 20" x 48" / 2019
Photonic II / 10" x 10" / 2019
Photonic II / 10" x 10" / 2019
Photonic I / 10" x 10" / 2019
Photonic I / 10" x 10" / 2019
Non-Conceptual / 36" x 36" / 2019 / SOLD
Non-Conceptual / 36" x 36" / 2019 / SOLD
Swinging For Steelhead / 20" x 30" / 2019
Swinging For Steelhead / 20" x 30" / 2019
Cold Therapy / 48" x 48" / 2019
Cold Therapy / 48" x 48" / 2019
Surface Level / 10" x 22" / 2018
Surface Level / 10" x 22" / 2018
Through The Looking Glass / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Through The Looking Glass / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Mostly Water / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Mostly Water / 36" x 36" / 2018 / SOLD
Shadow Of Pamola / 10" x 10" / 2018
Shadow Of Pamola / 10" x 10" / 2018
A Good Presentation / 6" x 6" / 2017
A Good Presentation / 6" x 6" / 2017
After The Last Cast / 36" x 48" / 2018
After The Last Cast / 36" x 48" / 2018
Humanity Of The Body / 6" x 6" / SOLD
Humanity Of The Body / 6" x 6" / SOLD
Sparkling Surface / 10" x 10" / SOLD
Sparkling Surface / 10" x 10" / SOLD
Water Form / 18" x 18" / SOLD
Water Form / 18" x 18" / SOLD
Lightly Held / 24" x 24" / 2017 / SOLD
Lightly Held / 24" x 24" / 2017 / SOLD
Light Headed / 20" x 30" / SOLD
Light Headed / 20" x 30" / SOLD
Watermark / 24" x 48" / SOLD
Watermark / 24" x 48" / SOLD
58˚ / 6" x 6" / SOLD
58˚ / 6" x 6" / SOLD
High Water, Grand Lake Stream / 20" x 48" / 2017
High Water, Grand Lake Stream / 20" x 48" / 2017
Playing The Fish, Grand Lake Stream / 20" x 30" / 2018 / SOLD
Playing The Fish, Grand Lake Stream / 20" x 30" / 2018 / SOLD
Water Wings / 8" x 10" / SOLD
Water Wings / 8" x 10" / SOLD
Leaving The Familiar / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Leaving The Familiar / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Freshwater Free Style / 4" x 12" / 2017
Freshwater Free Style / 4" x 12" / 2017
Unconscious Energy / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Unconscious Energy / 4" x 12" / 2017 / SOLD
Breath / 10" x 22" / 2017 / SOLD
Breath / 10" x 22" / 2017 / SOLD
Wading For Spring / 4" x 4" / 2015 / SOLD
Wading For Spring / 4" x 4" / 2015 / SOLD
McKenzie River / 10" x 22" / 2017
McKenzie River / 10" x 22" / 2017
Delivery Man / 5" x 7" / 2017 / SOLD
Delivery Man / 5" x 7" / 2017 / SOLD
About Life / 4" x 4" / 2015
About Life / 4" x 4" / 2015
Eden Is The Moment / 36" x 48" / 2017 / SOLD
Eden Is The Moment / 36" x 48" / 2017 / SOLD
Life In Movement / 24" x 36" / 2017 / SOLD
Life In Movement / 24" x 36" / 2017 / SOLD
Enlighten / 5" x 7" / 2015 / SOLD
Enlighten / 5" x 7" / 2015 / SOLD
Art Of The Pickup / 8" x 10" / 2017 / SOLD
Art Of The Pickup / 8" x 10" / 2017 / SOLD
info
prev / next